Pinnoite, joka kestää kulutuksen ja katseen

High5-Coat® –pinnoitteessa yhdistetään nerokkaasti kaksi perinteistä teräksen pinnoitus- ja suojaustapaa: kuumasinkitys ja jauhemaalaus. Erikoiskäsitellylle kuumasinkitylle pinnalle levitetään jauhemaalikerros, joka poltetaan uunissa kestäväksi maalikerrokseksi. Menetelmällä saadaan teräsrakenteelle erittäin pitkä kestoikä – myös vaikeissa syövyttävissä olosuhteissa. High5-Coat® pinnoite pidentää tuotteen kestoikää huomattavasti.

Käyttötarkoitus

  • Julkiset teräsrakenteet 
  • Lyhtypylväät
  • Sillankaiteet
  • Kallionlujituspultit
  • Muut rakenteet joihin vaaditaan
    erittäin pitää kestoikää ja siistiä väripintaa.

Peittaus

Pinnasta poistetaan ruoste ja valssihilse.

Sinkitys

Erittäin kestävä ja edullinen suojausmenetelmä.

PYYHKÄISY- SUIHKUPUHDISTUS

Pinta karhennetaan optimaaliseksi tartuntaa varten.

Aminosilaattikäsittely

Tartunta ja korroosiosuoja viimeistellään fosfaatittomalla erikoissilaanikäsittelyllä.

Jauhemaalaus

Moderni korkeiden visuaalisten vaatimusten korroosiosuoja.

Laatu ja testaus

High5-Coat® pinnoitteen periaatteella on pinnoitettu
jo vuosia ja pinnoiteyhdistelmä on testattu yli 6 kk kestävissä kiihdytetyissä korroosiokokeissa, joilla on todettu pinnoiteyhdistelmän soveltuvan jopa standardin ISO 12944 mukaiseen rasitusluokkaan C5/H. Samoissa testeissä todennettiin pinnoitteen kestävän yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin kilpailijoiden tuotteet.

Pinnoiteyhdistelmä pinnoitetaan aina tarkoin valvotuissa tehdasolosuhteissa Pirkkalassa Aurajoki Oy ja Haapanen Oy:n tehtaissa, joilla on joko EN 1090-2 tai ISO 9001 sertifioinnit.

Pinnoitukset suoritetaan aina standardien EN ISO 1461 ja
EN 13438 mukaisesti.

Ympäristöystävällisyys

Kuumasinkitys ja jauhemaalaus ovat ympäristön kannalta kustannustehokkaimpia pinnoitusmenetelmiä, joilla voidaan suojata terästä syöpymiseltä ja antaa tuotteelle haluttu väripinta. High5-Coat® pinnoitusprosessi on fosfaattivapaa,
eikä siitä synny lainkaan haitallisia VOC-päästöjä.

Jauhemaalauksessa on erittäin pieni maalihävikki, lähes kaikki ohiruiskutetusta maalista saadaan talteen. Kuumasinkitys tapahtuu kastamalla, jolloin materiaalihävikki saadaan lähes nollaksi.

Käytetyt jauhemaalit täyttävät EU-direktiivin 2011/65/EC (RoHS) mukaiset rajoitukset.

Kestoikä

High5-Coat® -menetelmällä käsitellyn teräsrakenteen kestoikä on moninkertainen verrattuna vain kuumasinkittyyn ja maalattuun rakenteeseen. Hollantilaiset tutkimukset osoittavat, että kestoikä voidaan laskea kaavalla:

LT=     K (LZn+LM)
LT=     Kaksoispinnoituksen (High5-Coat®) kestoikä vuosina.
LZn=   Kuumasinkityksen kestoikä vuosina todellisessa
           käyttöympäristössä.
LM=    Maalipinnan laskettu kestoikä vuosina kun maalaus
           on tehty suoraan teräksen pinnalle. 

K=   Ympäristöstä riippuva synergiakerroin, jonka arvo on:

  • 1,5 kun suojattua rakennetta käytetään ympäristöluokissa C4 ja C5 tai se on jatkuvasti upotettu meriveteen.
  • 1,6–2,0 kun rakennetta käytetään ympäristöluokassa C3 tai rakenne on kosteuden vaikutuksen alainen alle 60% ajasta.
  • 2,1–2,3 kun rakennetta käytetään ympäristöluokassa C2.